Nieuwsbrief november 2022

Nieuwsbrief

Stichting Hendrik Valk

november 2022

Beste Valk-liefhebber,

U heeft het treurige nieuws van deze zomer vast al op een of andere manier vernomen, maar onze tot op hoge leeftijd vitale oprichtster en bron van inspiratie, Else Valk, is op 24 juni j.l. op 88-jarige leeftijd overleden.

Tot op het laatst waakte Else over het werk van haar vader, Hendrik Valk, en was zij betrokken bij de activiteiten van de stichting. Zoals in het aan haar gewijde ‘In Memoriam’ op onze website staat zal de Stichting Hendrik Valk de inspanningen van Else voor het werk van haar vader onverminderd voortzetten. We missen haar, maar we gaan zeker door.

Na ruim twee jaar stilte vanwege de beperkingen die de corona pandemie ons oplegde, willen we u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van het wel en wee van de Stichting Hendrik Valk. De jaren 2020 en 2021, waarin we weinig zichtbare activiteiten konden ontplooien, hebben we gelukkig wel met een prachtige mijlpaal kunnen afsluiten, en dat geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.

Valk in de ‘eredivisie’

De mijlpaal die we hebben bereikt, is de opname van twee zelfportretten van Valk in de collectie van het Rijksmuseum, onze nationale schatkamer. Valk is daarmee toegetreden tot de ‘eredivisie’ van de Nederlandse kunst, zoals onze voormalige voorzitter Peter Berns het formuleerde, en daar zijn we trots op! Voor wie het nieuws heeft gemist: hier de link naar ons persbericht en de link naar het artikel dat hierover verscheen in De Gelderlander van 5 februari 2022.

Achteraf bezien is Valks succesvolle overzichtstentoonstelling in Oss in 2019, samen met de herdruk van het boek over Hendrik Valk, dat daarbij verscheen, een belangrijke schakel geweest. Dáár kwam het Rijksmuseum kijken.

Voor de bekendheid van het werk van Valk is de verwerving door het Rijks een grote opsteker: dit is het moment om ook andere musea te interesseren om nu, of in de toekomst, meer aandacht aan Hendrik Valk te besteden. Als Valk-team gaan we hiermee door.

Database en depot

Een belangrijke doelstelling van de Stichting Hendrik Valk is ook het inventariseren en bestuderen van het oeuvre van Hendrik Valk. Hiermee hebben we ons de afgelopen tijd bezig gehouden, onder andere door verder te bouwen aan een uitgebreide database van Valks werk. Met externe hulp van Roeland Panhuysen zijn we begonnen aan een verbeterde registratie van de collectie werken die nog in bezit is van de erven Valk en tevens een zo compleet mogelijke inventarisatie van alle werken die zich elders bevinden.

De collectie van de erven is ondergebracht in een (tijdelijk) depot. Deze huisvesting maakt het werken met de collectie eenvoudiger en tegelijkertijd zijn de condities voor het behoud verbeterd.

Kleine exposities  

Het jaar 2021 hebben we uitgeluid met de kleine, maar uiterst fijne expositie Hendrik Valk – between the lines bij de Amsterdamse galerie Chá x Art. Het was een bijzondere presentatie, waarbij de (jonge) Chinese galeriehouders Valks minimalistische natuurweergave overtuigend in verband brachten met de natuurbeleving in de Chinese cultuur. In beide staan begrippen als ‘essentie’ en ‘stilte’ centraal. De galerie heeft een jong, internationaal netwerk en deze nieuwe belangstelling voor het werk van Valk was verrassend: alle stukken op de tentoonstelling werden verkocht.

Het bestuur van de stichting Hendrik Valk. Vlnr: Willemijn van den Berg, Paul Frielink, Maroesja Klinkert, Bastiaan Geleijnse, Caroline Roodenburg, Tatiana Klinkert.

Vernieuwing bestuur  

Na bijna 14 jaar(!) bestuurslid te zijn geweest van de Stichting Hendrik Valk hebben onze voorzitter Peter Berns en oud-voorzitter Paul Plochg het bestuur in de eerste helft van 2022 verlaten. We zijn hen enorm dankbaar voor hun grote bijdrage aan de vele successen van de stichting, met als kers op de taart de recente vertegenwoordiging van Valk in het Rijksmuseum. 

Gelukkig is er ook voor goede opvolging gezorgd. Jurist Paul Frielink (advocaat-generaal bij de Hoge Raad) is de nieuwe voorzitter van het bestuur en Willemijn van den Berg (met o.a. 24 jaar ervaring als fondsenwerver voor KWF Kankerbestrijding) neemt de taak van secretaris op zich. Beiden hebben ervaring met bestuurswerk en beiden zijn natuurlijk ook liefhebbers van het werk van Hendrik Valk. Daarnaast blijven de twee dochters van Else, Tatiana (penningmeester) en Maroesja Klinkert (tot de komst van Willemijn secretaris), in het bestuur actief, evenals de veelzijdige tekstschrijver Bastiaan Geleijnse.

Nieuwe activiteiten

Zo staat het nieuwe bestuur van de Stichting Hendrik Valk in de startblokken om het prachtige werk van Valk weer zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Gezien de ingrijpende veranderingen in 2022 is besloten om pas in 2023 weer een verkoopexpositie in Hernen te organiseren. Daarvoor nog graag even uw geduld!

Wel kunt u, zoals u gewend bent, de Facebookpagina van Stichting Hendrik Valk volgen of via onze website www.hendrikvalk.nl meer informatie vinden over Hendrik Valk en onze activiteiten. Momenteel wordt nog gewerkt aan een inhoudelijke verbetering van de site, waarop ook informatie in het Engels zal worden aangeboden en meer werken van Valk te zien zullen zijn. In de serie Valk Talk zijn twee lezenswaardige artikelen over Valks werk– de ‘oogst’ van extra onderzoek tijdens de corona-periode – opgenomen. Als u op onze webite kijkt op de pagina musea en exposities kunt u doorklikken naar de musea en zien welke werken van Hendrik Valk zij in hun collectie hebben.

Schilderijen Deportatie, 1944 en Wapperende vitrages, verlaten stad, 1944 in Museum Arnhem
Schilderijen van Jan Mankes en Hendrik Valk in Museum Arnhem

Valk in het nieuws

Tot slot: een aantal werken van Valk is nu te zien in de collectietentoonstellingen van het prachtig verbouwde Museum Arnhem – gaat dat zien! Bovendien zal zijn werk komend voorjaar ook een bescheiden plaats krijgen in het boek Beeldrijm van de Amsterdamse galeriehoudster en schrijfster Jedithja de Groot, waarover in een volgend bericht meer. Het zijn kleine vingerwijzingen dat het werk van Hendrik Valk nog altijd actueel is en niet onopgemerkt blijft!

Hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Caroline Roodenburg, directeur

Show Buttons
Hide Buttons