Stichting Hendrik Valk

De doelstelling van de Stichting Hendrik Valk is de instandhouding van het werk van de kunstenaar Hendrik Valk door het werk te beheren, waar nodig te restaureren, naar bevoegdheden te vervreemden en te schenken, tentoon te stellen en wat dies meer zij en schenken en/of vervreemden, het kweken van belangstelling voor zijn persoon en werk.
Stichting hendrik Valk heeft de ANBI-status

Voor een inzage in het beleidsplan van de Stichting Hendrik Valk klik hier

Naam ANBI: Stichting Hendrik Valk
RSIN/Fiscaal nummer: 819366791
KvK nummer: 091822962
Email: 
Info@hendrikvalk.nl

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
– Paul Frielink, voorzitter
– Willemijn van den Berg, secretaris
– Tatiana Klinkert, penningmeester
– Maroesja Klinkert, bestuurslid
– Bastiaan Geleijnse, bestuurslid.

Er is een rooster van aftreden dat tijdens elke jaarvergadering opnieuw wordt vastgesteld. De
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directie
De directeur van de stichting is de kunsthistorica Caroline Roodenburg.

De directeur ontvangt jaarlijks een bescheiden vergoeding. Deze wordt in de jaarrekening
verantwoord onder het kopje ‘Directiekosten’.