Grafisch kunstenaar Fin Zhao vindt ‘pure stilte’ in werk Valk

Zonneplekken (1962)

Grafisch kunstenaar Fin Zhao is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij is oprichter van de DutChinese foundation (http://dutchinese.org/)

Enkele jaren geleden kocht hij al eens ansichtkaarten met werk van  Hendrik Valk in museum de Lakenhal. Hij ontdekte dat naast de grote bekende kunstenaars in Nederland er nog andere kunstenaars waren die interessant waren en verdiepte zich hierin. Zo raakte hij gefascineerd in het werk van Hendrik Valk. Dus toen hij in De Klare Lijn in Leiden enkele werken zag hangen, besloot hij meteen een aantal “Valken” te kopen. We vroegen hem om op te schrijven wat hem zo aanspreekt in dit werk.

What strikes me in the paintings of Hendrik Valk is that he is able to transfer how we usually perceive the world while using modernist imagery related to De Stijl. Modern, planar simplicity, expressing our daily life and the poetry of nature. Valk’s wood landscapes are like fantastic polyhedrons reflecting mysterious lights. You can feel the tension between his work and modern graphic design, you see his allusions to traditional landscape art, and still perceive the pure sense of stillness in this small piece of our world. “

Wat mij aanspreekt in de schilderijen van Hendrik valk, is dat hij de wereld zoals wij die dagelijks waarnemen weet over te brengen met een modernistische beeldtaal, lijkend op die van De Stijl. Moderne eenvoud in het platte vlak die ons bestaan en de poëzie van de natuur uitdrukt. De boslandschappen van Valk zijn als fantastische veelvlakken waarin geheimzinnige lichtjes weerkaatsen. Je voelt de spanning tussen zijn werk en modern grafisch ontwerp, je ziet hem knipogen naar de traditionele landschapskunst, en toch onderga je de pure stilte van dit kleine stukje van onze wereld.