Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief

Stichting Hendrik Valk

 

januari 2019

Allereerst de beste wensen voor 2019!

Middels deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de activiteiten van de Stichting Hendrik Valk.


De Stichting vierde afgelopen 2 november haar tienjarig bestaan. De bestuursleden gingen in Arnhem ( de stad waar Valk heeft gewoond en gewerkt) op pad, en hebben hier onder andere genoten van een rondleiding in het Provinciehuis, waar veel kunst uit de collectie van de Provincie Gelderland hangt. Zoals op de foto is te zien, zijn hier ook werken van Hendrik Valk te bewonderen.

Het bestuur van de Stichting Hendrik Valk viert het tienjarig bestaan in Arnhem. 
v.l.n.r. staand: Tatiana Klinkert, Peter Berns, Caroline Roodenburg
Zittend: Paul Plochg, Maroesja Klinkert en Else Valk 
Op de najaarsvergadering, twee weken later, is Bastiaan Geleijnse toegetreden als nieuw bestuurslid.
 
Zoals u waarschijnlijk weet, is een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting “het kweken van belangstelling voor zijn persoon en werk“. Hier hebben we ons het afgelopen jaar voor ingezet, onder andere door verder te bouwen aan een database van Valks werk en door de tweede Hendrik Valk Netwerkdag te organiseren.
Verder staan er voor het komende jaar maar liefst drie exposities in de agenda: in Lisse, Oss en Hernen.

Database

In 2018 hebben we verder gewerkt aan het inventariseren en documenteren van  de collectie tekeningen en schilderijen van Hendrik Valk.  Met externe hulp van Roeland Panhuysen werken we aan een nieuwe database die uiteindelijk het hele oeuvre zal bevatten. Daarmee ontstaat overzicht van wat er is (en waar) en wordt het werk goed doorzoekbaar. Op die manier zijn we beter in staat om aan tentoonstellingen bij te dragen, of eigen tentoonstellingen samen te stellen.

Netwerkdag
In samenwerking met Museum Arnhem en ArtEZ werd voor de tweede maal de ‘Hendrik Valk Netwerkdag’ georganiseerd. De in 2017 ingezette formule werd voortgezet en opnieuw kon aan negen afgestudeerden een boeiend programma met professionals uit de kunstsector worden aangeboden, als impuls voor hun beginnende kunstenaarschap. Allereerst gaf kunstenaar Julius Thissen (genomineerde HV prijs 2015) een interessante lezing over zijn kunstenaarschap. Daarna gingen de jonge kunstenaars speed-daten met mensen uit de museum- en galeriewereld, een verzamelaar, een kunstondernemer, diverse succesvolle kunstenaars en een regiomakelaar van het Mondriaanfonds.
 
 
Exposities  in 2019
 
De Tulpen van Hendrik Valk – Lisse
Van 17 januari – 20 april  zullen enkele schilderijen en tekeningen van tulpen en andere bloemen van Hendrik Valk worden geëxposeerd in museum de Zwarte Tulp  in Lisse. Ter gelegenheid hiervan is ook een publicatie uitgebracht, waarvoor Else Valk is geïnterviewd en vertelt over hoe haar vader tot zijn bloemstillevens kwam.
 
 
Tentoonstelling Hendrik Valk – Oss
We zijn druk doende met de voorbereidingen van een tentoonstelling van het werk van Hendrik Valk in het museum Jan Cunen in Oss. Deze zal zijn van 2 juni – 22 september. 
Ter gelegenheid van deze expositie zal een hernieuwde uitgave verschijnen van het boek over Hendrik Valk dat destijds in 2005 uitkwam in het kader van de grote overzichtstentoonstelling in Museum Arnhem. Aan de inhoud van deze heruitgave zal een nieuw artikel worden toegevoegd en enkele andere afbeeldingen. En waar nodig is de informatie uit 2005 aangepast aan die van 2019.
 
 
Verkoopexpositie – Kasteel Hernen.
In het najaar 2019 staat een verkooptentoonstelling op het programma in Kasteel Hernen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De exacte datum moet nog geprikt worden. 

Wij hopen u middels deze nieuwsbrief weer enigszins te hebben bijgepraat. Misschien kunnen we u begroeten op een van de tentoonstellingen?

Via onze website www.hendrikvalk.nl kunt u meer informatie vinden over Hendrik Valk en onze activiteiten. Ook kunt u de Facebookpagina van Stichting Hendrik Valk volgen. 

 

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Hendrik Valk,

 

Caroline Roodenburg, directeur