Zijn leven

boek4

Hendrik Valk leefde van 1897 tot 1986, een tijd waarin de kunstwereld vol in beweging was. Iets wat in zijn werken ook duidelijk naar voren komt.

Hij was naast kunstenaar ook een geweldige leraar, getuige het groot aantal oud-leerlingen die hem noemen als inspirator en vakman. Zijn leven stond in het teken van zijn werk en zijn gezin.

Het is uiteraard onmogelijk op deze plaats een volledig beeld te schetsen, vandaar dat wij graag verwijzen naar de monografie Hendrik Valk 1897/1986 geschreven door Alex de Vries.(ISBN 9058973778) .

 

Beknopte levensloop
1897 Geboren te Zoeterwoude
1912 Inschrijving aan de Academie Beeldende Kunst te Den Haag
1916 Behaalt de akte M.O.-Hand en Rechtlijnig Tekenen.
1916 Aanstelling als tekenleraar op de avondschool te Voorschoten. Met zijn eerstverdiende geld vertrekt hij voor de hele zomer naar Stroe, waar hij in een plaggenhut woont.
1917 Vestigt zich te Leiden.
1918 Zijn eerste expositie bij Kunsthandel d’Audretsch te Den Haag.
1921 Woont korte tijd in een oud boerderijtje te Wassenaar.Met een zelf getimmerde woonwagen trekt hij door Nederland met als einddoel Groningen, waar zijn broer Willem Valk (Beeldhouwer) woont.
1923 Expositie in Groningen, samen met zijn broer Willem Valk (Beeldhouwer).
1926 Verhuist naar Arnhem.
1926-1962 Leraar aan Kunstoefening (Het huidige ArtEZ) te Arnhem, daarna Academie voor Beeldende Kunst.
1927 Expositie in Museum de Lakenhal te Leiden.
1928 Trouwt met Tatjana Kotschergina.
1929 Geboorte van zijn zoon Felix Andries.
1933 Geboorte van zijn dochter Else Barbara.
1944-1945 Woont in evacuatietijd WOII in Garderen.
1945 Terugkeer naar zijn huis in Arnhem, waar veel van zijn werk door de oorlog vernield is.
1955 Ontwerpt de optocht ter gelegenheid van de tienjarige herdenking van de bevrijding van Arnhem.
1973 Ere-expositie in het Arnhems Gemeentemuseum.
1973-1979 Tentoonstellingen in o.a.  Amsterdam, Leiden, Franeker,  Middelburg en Den Haag.
1983 Overzichtstentoonstelling in Oss.
1986 Overlijdt in Arnhem